Služby pre fyzické osoby (občanov - spotrebiteľov)

Poskytujeme právne služby občanom / fyzickým osobám, a to najmä v oblastiach ako sú spotrebiteľské právo, rodinné právo, právo nehnuteľností a trestné právo.

Len počas posledných troch rokov sme poskytli právne služby a pomohli stovkám občanov a spotrebiteľov v rôznych oblastiach ich života - od úverových vzťahov, cez vysporiadanie rodinných záležitostí, až po pomoc pri prevodoch nehnuteľností. Čo iné je znakom kvalitnej služby, ako spokojní klienti a časté odporúčania našej kancelárie?

referencie sú dôkazom

Ochrana spotrebiteľa

Rodinné právo

najvyšší komfort,

ako to je len možné

Množstvo subjektov poskytuje rôzne služby - avšak len máloktorý poskytovateľ aj skutočne chápe, čo je jednou z jeho hlavných úloh. My dobre vieme, že ak poskytujeme právne služby, našou úlohou je zároveň docieliť pre nášho klienta najvyšší komfort, ako to je len možné.

Trestné právo

Nehnuteľnosti

Ďalšia občianska agenda

Nie ste si istí, či Vám vieme pomôcť?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 45266/T

sídlo: Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

pobočka: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

IČO: 52 635 970

DIČ: 2121087408 IČ DPH: SK2121087408

​Služby pre podnikateľov / obchodné spoločnosti

0948 112 488

​Služby pre občanov / spotrebiteľov

0915 796 261

Najčastejšie využívané služby: