top of page

Služby pre fyzické osoby (občanov - spotrebiteľov)

Poskytujeme právne služby občanom / fyzickým osobám, a to najmä v oblastiach ako sú spotrebiteľské právo, rodinné právo, právo nehnuteľností a trestné právo.

Len počas posledných troch rokov sme poskytli právne služby a pomohli stovkám občanov a spotrebiteľov v rôznych oblastiach ich života - od úverových vzťahov, cez vysporiadanie rodinných záležitostí, až po pomoc pri prevodoch nehnuteľností. Čo iné je znakom kvalitnej služby, ako spokojní klienti a časté odporúčania našej kancelárie?

referencie sú dôkazom

Ochrana spotrebiteľa

Spotrebiteľské úvery a hypotéky
Poistné spory (nevyplatenie poistného)
Vydanie finančného zadosťučinenia
Náhrada škody
Reklamácie, uplatnenie vád tovaru a služieb
Podnety na kontrolné orgány

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodovom konaní
Starostlivosť o maloletých
Vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva)
Určenie výživného
Spracovanie rodičovských dohôd
Poradenstvo v oblasti rodinného práva

najvyšší komfort,

ako to je len možné

Množstvo subjektov poskytuje rôzne služby - avšak len máloktorý poskytovateľ aj skutočne chápe, čo je jednou z jeho hlavných úloh. My dobre vieme, že ak poskytujeme právne služby, našou úlohou je zároveň docieliť pre nášho klienta najvyšší komfort, ako to je len možné.

Trestné právo

Spracovanie trestného oznámenia
Obhajoba v trestnom konaní
Uplatnenie nároku poškodeného v trestnom konaní
Zastupovanie v priestupkovom konaní

Nehnuteľnosti

Nájomné zmluvy
Zriadenie / výmaz vecných bremien
Vysporiadanie spoluvlastníctva nehnuteľnosti

Ďalšia občianska agenda

Príprava zmlúv
Zastupovanie v správnom konaní
Dopravné nehody
Nie ste si istí, či Vám vieme pomôcť?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page