top of page

Služby pre podnikateľov (obchodné spoločnosti)

pre malých

aj veľkých

Poskytujeme právne služby širokej škále podnikateľov, a to od "malých" živnostníkov a jednoosobových spoločností až po spoločnosti so stovkami zamestnancov, ktoré pôsobia na území niekoľkých štátov. Naša kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby, teda zabezpečujeme právne služby v rámci celého cyklu života spoločnosti.

Začiatok podnikania

Výber vhodnej formy podnikania
Analýza plánovanej podnikateľskej činnosti
Ohlásenie živnosti
Vstup do existujúcej spoločnosti a due diligence
Založenie občianskeho združenia / nadácie

Vnútorné vzťahy v rámci spoločnosti

Zmluvy spoločníkov / akcionárske zmluvy
Zmena konateľov / zmena spoločníkov
Pracovné zmluvy a pracovnoprávne spory
Zmluvy o výkone funkcie s konateľmi
Manažérske zmluvy
Konkurenčné doložky

najvyšší komfort

ako to je len možné

Právne služby poskytujeme tak, aby sme pre našich klientov vyriešili vzniknutú situáciu a aby vedeli službu využiť bez ďalších starostí a námahy.  

Majetok spoločnosti

Vklad do spoločnosti
Zvýšenie / zníženie základného imania
Vstup investora do spoločnosti
Ochrana majetku spoločnosti
Development (nehnuteľnosti)
Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Budovanie značky a vzťahy s klientmi

Ochrana obchodného mena a know-how
Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Rámcové zmluvy
Zmluvná dokumentácia

Obchodné systémy - predaj tovaru a služieb

Franchising
Obchodné zastúpenie
Multi-level marketing
Obchodné podmienky , rámcové zmluvy
Expanzia na zahraničné trhy
Import / export tovaru

Právny rozhľad pre podnikateľov

Pri podnikaní je dôležité venovať maximálnu pozornosť tomu, čo je predmetom podnikania a ostatné záležitosti nechať (ideálne) na dodávateľov.

Základný prehľad o Vašich právnych možnostiach, nárokoch alebo o ideálnom postupe v rôznych situáciách pri podnikaní Vám však môže otvoriť dvere k úplne novým príležitostiam. Ak máte záujem sa v tejto oblasti niečomu priučiť, potom Vám možno vieme pomôcť.

Ďalšia agenda spoločnosti

Zastupovanie v trestnom konaní
Príprava zmluvnej dokumentácie
Zápis konečného užívateľa výhod do registra
Zmeny v obchodnom registri

Ukončenie podnikania

Likvidácia spoločnosti
Výmaz spoločnosti z obchodného registra
Predaj spoločnosti
Zlúčenie spoločnosti
Nie ste si istí, či Vám vieme pomôcť?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page