top of page

Platobný rozkaz zo súdu -

právna ochrana

Ak Vám bol doručený zo súdu platobný rozkaz, máte už len 15 dní na to, aby ste sa na súde začali aktívne brániť. V opačnom prípade sa platobný rozkaz stane právoplatným súdnym rozhodnutím na základe ktorého je možné napríklad aj začať s výkonom exekúcie.

Je možné sa brániť proti platobnému rozkazu?

Rozhodne áno - proti platobnému rozkazu sa dá efektívne brániť. Z našich skúseností vyplýva, že veľká časť platobných rozkazov a nárokov priznaných platobnými rozkazmi sú v rozpore so zákonom. Veritelia si často uplatňujú na súde nároky, ktoré im nepatria alebo ich nezákonne navyšujú o rôzne ďalšie plnenia, ako nezákonné pokuty, úroky, rôzne iné sankcie a nezákonne vypočítané trovy súdneho konania.

Čo mám robiť - bol mi doručený platobný rozkaz

Proti platobnému rozkazu je možné podať na súd odpor. Odpor musí byť odôvodnený a na jeho základe súd platobný rozkaz zruší a pokračuje v súdnom konaní. Pre našich klientov po prebratí právneho zastúpenia odpor na súd vypracujeme a podáme. Ak nemáte dostatočné právne vedomosti a skúsenosti zo súdnych sporov, potom Vám odporúčame vyhľadať pomoc a nechať sa v súdnom konaní (a pri vypracovaní odporu) zastúpiť.

Dôvody na podanie odporu proti platobnému rozkazu

Konkrétne dôvody na podanie odporu sa líšia podľa konkrétnej situácie, a preto podaniu odporu musí predchádzať posúdenie danej veci. Odpor sa môže týkať spochybnenia celého nároku (napríklad z dôvodu premlčania, neexistencie nároku, jeho nezákonnosti a pod.) alebo len jeho časti. Ak je odpor spracovaný kvalitne a obsahuje relevantné dôvody, súd musí na tieto prihliadnuť a v konečnom dôsledku to môže priniesť úspech v takomto súdnom spore pre žalovaného.

Pomohli sme stovkám klientov

V riešení súdnych sporov a obrane proti platobným rozkazom sme skutočne ako doma. Dôveru nám zverili už stovky klientov. Naše výsledky a referencie hovoria za všetko.

800 +

spokojných klientov

3.000 +

úspešných súdnych sporov

10.000.000 EUR +

vymožených nárokov

Kontaktujte nás

Pripravíme pre Vás odpor a zastúpime Vás v súdnom konaní

1. Kontaktujte nás

Prvý a z Vašej strany najdôležitejší krok je kontaktovať nás a zaslať nám znenie platobného rozkazu, ktorý Vám bol doručený. Kontaktovať náš môžete aj telefonicky alebo mailom, teda osobná návšteva nie je nevyhnutná.

2. Posúdime vec a prevezmeme právne zastúpenie

Následne prebehne posúdenie veci a určenie najlepšieho postupu, vrátane prípravy znenia odporu. Súčasťou našich služieb je aj prevzatie zastúpenia v celom súdnom konaní. Z vašej strany teda už nie je potrebné robiť žiadne ďalšie úkony, o všetko sa postará naša kancelária a dohliadne na to, aby súdne konanie prebiehalo vo Vašom najlepšom záujme.

3. Uplatníme všetky zákonné možnosti Vašej ochrany

Našou úlohou v celom procese je postarať sa o to, aby sa Vaša situácia čo najviac zlepšila. Teda Vaše zastúpenie smeruje k tomu, aby sme v prvom kroku zabezpečili zrušenie platobného rozkazu a následne presvedčili súd o tom, že nárok uplatnený voči Vám nie je dôvodný a mal by byť zo strany súdu zamietnutý.

Prevzatie zastúpenia online

​prevzatie Vášho zastúpenia vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako to celé prebieha?

Celý proces Vášho zastupovania proti platobnému rozkazu je pomerne jednoduchý. Od vás potrebujeme najmä podklady (t. j. najmä samotný platobný rozkaz) a informácie o uplatnenom nároku; tieto nám môžete zaslať aj e-mailom. Po doručení podkladov tieto posúdime, dohodneme si podmienky spolupráce a následne už začneme vykonávať potrebné úkony. V priebehu niekoľkých dní spracujeme odpor a podáme ho na súd.

Koľko zaplatím za zastúpenie?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom a Vy sa rozhodnete, či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností, avšak jej zásadná časť je vždy tvorená podielovou odmenou, ktorú zaplatíte len v prípade, ak príde k úspechu v súdnom spore.

Čo môže priniesť zastúpenie Vašou kanceláriou ?

V prvom rade kvalifikované právne posúdenie veci a uplatnenie všetkých nárokov, ktoré zákon pripúšťa na Vašu ochranu. Naše zastúpenie vždy smeruje k tomu, aby sa situácia klienta čo najviac zlepšila, v tomto prípade je našou úlohou zabezpečiť, aby ste boli v súdnom spore úspešný v čo najväčšom rozsahu, teda najmä aby bolo konanie proti Vám zastavené a aby sa žalobca nedostal k právoplatnému súdnemu rozhodnutiu.

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page