top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

“Zabudnutý majetok“ v rodine je častejší ako si myslíte

Celkom nenápadné a veľmi povrchne známe označenie – neznámy/ nezistený vlastník – sa týka stoviek tisíc ľudí na Slovensku. Aj napriek tomu sa len máloktoré osoby o túto oblasť akýmkoľvek spôsobom zaujímajú – čo je doslova na ich vlastnú a v mnohých prípadoch aj vysokú škodu.


Ako sa to stalo?

Jednoducho povedané – tam kde mal štát zabezpečiť evidovanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – nastala obrovská chyba. Táto chyba spôsobila, že desiatkytisíc hektárov pozemkov “nepoznajú svojho oficiálneho vlastníka“ (podľa štatistík by malo ísťo o viac ako 15 % zo všetkých záznamov na listoch vlastníctva na celom Slovensku, t.j. približne 5.000.000 záznamov o neznámych vlastníkoch).


Keďže takáto situácia nastala, štát opäť zasiahol, a to tak, že tieto pozemky (neznámych/nezistených vlastníkov) zveril sám sebe do správy – teda štát s týmito pozemkami hospodári (spravuje ich) pokiaľ sa opäť oficiálne nezistí vlastníctvo; na doplnenie – štát tieto pozemky dokonca prevádza na tretie osoby, pričom odplatu za takýto prevod má v úschove až pokým sa k nej neprihlási konkrétny vlastník.


Čo na to ľudia?

Väčšine ľuďom to je viac menej jedno, a to najmä preto, že nemajú dostatok informácií. Väčšina pôvodných vlastníkov pozemkov (počas života ktorých zmätok v zápise vlastníckych práv nastal) v súčastnosti už nežije a ich potomkovia často nemajú ani len poňatia o tom, že ich rodičia alebo starí rodičia boli vlastníkmi akýchsi pozemkov – jednoducho o tom nevedia a ani to nikdy nezisťovali.


Prečo by ste to mali riešiť?

Z celkom jednoduchého dôvodu – pretože to je Vaše právo a Váš majetok. Nevidíme dôvod, prečo by akýkoľvek “uvažujúci“ človek nemal mať záujem o nadobudnutie majetku, ktorý patril jeho predkom a ktorý (keď už nič iné) môže napríklad aj predať a získať tak finančné prostriedky na prilepšenie (alebo tento majetok jednoducho len užívať, postaviť si na ňom dom alebo ho využívať ako záhradu).


Ako zistíte, či sa Vás to týka?

Opäť celkom jednoducho – stačí vyhľadať mená Vašich predkov vo verejne dostupných databázach neznámych/nezistených vlastníkov. Podrobný návod na vyhľadanie sme popísali aj na našej webovej stránke (tu). Ak s vyhľadaním máte problém – potom nás môžete požiadať o pomoc s vyhľadaním – vykonáme to pre Vás bezodplatne (viac informácií tu). Ak objavíte záznam s menom Vášho predka, ako nezisteného vlastníka, potom sa Vás takéto vlastníctvo priamo dotýka a viete si ho nárokovať.


Ako sa dostať k vlastníctvu?

Cesta sa začína overením toho, že konkrétny nezistený/ neznámy vlastník je skutočne Vašim predkom a zistím o akú osobu vlastne išlo (uvedené je možné zistiť najmä z dokumentov dostupných na katastri nehnuteľností, ako aj na matrikách a súdoch). Nasledujú dedičské konanie, ktoré sa týka novoobjaveného majetku a na záver by ste Vy – ako dedič po Vašich predkoch – mali byť zapísaný vo vzťahu k nehnuteľnostiam ako “oficiálny“ vlastník. Ďalšie nakladanie s pozemkami je už len na Vás – tieto môžete predať, prenajať alebo ich užívať iným spôsobom.

Recent Posts

See All

Poistná udalosť – čo by ste mali vedieť

Rozbité čelné sklo, poškodený lak alebo „ťukance“ na vozidle – ide o nepríjemné udalosti, s ktorými by sa vodiči vozidiel najradšej nechceli stretnúť. Už len samotná výmena čelného skla vás môže stáť

Comments


bottom of page