top of page

Preveríme, čí ste evidovaný ako

neznámy / nezistený vlastník - bezodplatne

Prečo by Vás malo vôbec zaujímať, či ste evidovaný ako nezistený/ neznámy vlastník ?

Pretože je možné (a dokonca to býva celkom bežné), že Vy alebo Vaši predkovia ste evidovaní ako nezistení alebo neznámi vlastníci nehnuteľností - takéto nehnuteľnosti je možné správnym postupom navrátiť do Vášho "oficiálneho" vlastníctva (a teda po úspešnom navrátení môžete nehnuteľnosti predať alebo ich užívať iným spôsobom). Kým tento proces nepodstúpite, takéto nehnuteľnosti neviete napríklad predať, ale ani užívať. Vo väčšine prípadov neznámi/ nezistení vlastníci ani len nevedia o tom, že nejaké nehnuteľnosti v ich nezistenom vlastníctve  existujú a že ich môžu získať a stať sa ich oficiálnymi vlastníkmi.

Kto je nezistený / neznámy vlastník, ako aj ďalšie súvisiace informácie sa dozviete na našej webovej stránke (pre zobrazenie  kliknite sem): neznámy/ nezistený vlastník.

Preverenie vlastníctva - zadarmo

Ako na to?

Vyplňte formulár uvedený nižšie a my Vám zašleme výsledok formou e-mailu

Na to, aby sme vedeli overiť, či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako nezistení/ neznámi vlastníci, potrebujeme vedieť aspoň základné informácie (podľa týchto informácií následne preveríme, či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako neznámi/ nezistení vlastníci).  Potom, ako vyplníte a odošlete formulár, začneme pracovať na preverení vlastníctva  - toto nám môže trvať niekoľko pracovných dní, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Obratom potom, ako preverovanie vlastníctva dokončíme, zašleme Vám výsledok preverenia na zadaný kontaktný e-mail.

Formulár na overenie nezisteného/ neznámeho vlastníka

 

Údaje o osobe, ktorej vlastníctvo sa má preveriť:

do kolonky Názov obce/ mesta / katastrálneho územia doplňte názvy obcí, miest alebo katastrálnych území na území ktorých by preverovaná osoba podľa Vašich informácií mohla mať majetok (teda na území ktorých sa narodila, bývala, mala predkov alebo sa zdržiavala).

Vaše kontaktné údaje:

ďakujeme za vyplnenie formuláru

Prečo vykonávame preverenie vlastníctva bezodplatne?

Preverenie neznámeho/ nezisteného vlastníctva považujeme len za začiatok možnej spolupráce. Samotné preverenie nie je zložitým úkonom (preverenie vlastníctva by ste si vedeli vykonať jednoducho aj samy, a to prostredníctvom verejne dostupných databáz prístupných na katastrálnom portáli www.katasterportal.sk). Potom ako zistíte, že skutočne máte možnosť získať do Vášho vlastníctva nehnuteľnosti, budete (pravdepodobne) potrebovať pomoc pri vybavení všetkých úradných záležitostí - v takom prípade Vám vieme poskytnúť ďalšie (už platené) služby. 

Využite naše služby a získajte späť svoje vlastnícke práva

Poskytujeme klientom komplexné služby, od identifikácie nehnuteľností a neznámych vlastníkov, zastupovania vo všetkých konaniach pred úradmi až po zabezpečenie zápisu vlastníckeho práva klienta do katastra nehnuteľností alebo vyplatenia náhrady (kúpnej ceny) za prevod nehnuteľnosti na účet klienta.

Ako si viete samy preveriť, či ste vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako neznámi/ nezistení vlastníci?

To či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako nezistení/ neznámi vlastníci si viete overiť jednoducho aj samy. Pripravili sme pre Vás stručné inštrukcie a vysvetlenie toho, ako proces overenia funguje.

Zastúpenie klienta - online

Vaše zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa nezistených /neznámych vlastníkov vieme prevziať aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

bottom of page