top of page

Návod ako preveriť či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako nezistení/ neznámi vlastníci

1. do webového prehliadača skopírujte nižšie uvedenú stránku (alebo len kliknite na tento odkaz):

​    https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieNezistVlastnikFormInit.do

2. po načítaní stránky sa Vám zobrazí formulár na doplnenie údajov na vyhľadanie - tento formulár je potrebné vyplniť - zadať do neho údaje o (katastrálnom) území pre ktoré chcete nehnuteľnosti vyhľadávať a o osobe, ktorej vlastníctvo chcete preveriť. Do kolónky overenie kódu je potrebné presne opísať overovací kód, ktorý je zobrazený vždy v inom tvare.

Príklad: ak by sme chceli vyhľadať (napríklad) osobu Kollár Jozef v katastrálnom území Hlohovec, potom by vyplnenie formuláru na stránke bolo nasledovné:

vyhladanie vlastnika.png

tip: pri vyhľadávaní vždy zadávajte ako prvé priezvisko a následne krstné meno. Ak Vám po zadaní  priezviska a mena nenájde žiadnych nezistených vlastníkov, skúste ešte raz zopakovať vyhľadávanie so zadaním len samostatného priezviska (teda nezadávajte krstné meno; takáto úprava niekedy pomôže pri vyhľadávaní).

3. potom ako vyplníte všetky údaje vo formulári, je potrebné stlačiť (červené) tlačidlo vyhľadať.

4. na spodnej časti stránky sa následne zobrazia výsledky hľadania - a to buď informácia o tom, že takúto osobu sa nepodarilo nájsť alebo sa zobrazí zoznam listov vlastníctva na ktorých sa zadaná osoba nachádza ako nezistený vlastník.

nezisteny vlastnik.png

5. v prípade, ak Vám nezistených vlastníkov nájde, konkrétne nehnuteľnosti si viete pozrieť jednoducho kliknutím na číslo konkrétneho LV (na obrázku vyššie zvýraznené v červenom krúžku), následne zvolením tlačidla vytvoriť zostavu (obrázok nižšie).

vytvoriť_zostavu.png

Po chvíľke čakania sa Vám vytvorí konkrétne LV, ktoré si viete prezrieť kliknutím na odkaz (text) nachádzajúci sa v stĺpci dátum a čas (obrázok nižšie).

LV.png

tip: umiestnenie konkrétnej nehnuteľnosti (parcely) v rámci územia obce / katastrálneho územia si viete pozrieť  prostredníctvom katastrálnej mapy, ktorá je prístupná napríklad tu: zbgis.skgeodesy.sk

Teraz si už viete samy preveriť nezistené vlastníctvo všetkých osôb (Vás a Vašej rodiny). Potom ako sa Vám podarí takéto nehnuteľnosti nájsť, je možné vlastnícke právo k takýmto nehnuteľnostiam "navrátiť" a stať sa tak oficiálnym vlastníkom s právom nakladať s nehnuteľnosťou (teda ju napríklad aj predať).

Bezplatné overenie nezisteného vlastníctva

Naša advokátska kancelária poskytuje aj službu bezplatného overenia, či Vy alebo Vaši predkovia ste evidovaní  ako neznámi/ nezistení vlastníci nehnuteľností.

Využite naše služby a získajte späť svoje vlastnícke práva

Poskytujeme klientom komplexné služby, od identifikácie nehnuteľností a neznámych vlastníkov, zastupovania vo všetkých konaniach pred úradmi až po zabezpečenie zápisu vlastníckeho práva klienta do katastra nehnuteľností alebo vyplatenia náhrady (kúpnej ceny) za prevod nehnuteľnosti na účet klienta.

Zastúpenie klienta - online

Vaše zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa nezistených /neznámych vlastníkov vieme prevziať aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

bottom of page